فتق دیسک گردن

فتق دیسک گردن خیلی کمتر از فتق دیسک کمر می باشد و  در اکثر موارد نیاز به جرّاحی ندارد.

اگر علائم فتق دیسک گردن بیمار, یعنی درد و ظعف عظلا ت بازو یا دست و یا بیحسی در دست و انگشتان, بعد از 4 تا 6 هفته علیرغم فیزیوتراپی و داروهای مسکن بهبودی نیافته و حتی بدتر شده, باید به بیمار جرّاحی فتق دیسک را پیشنهاد  کرد.

جرّاحی دیسک گردن در حال حاظر در اروپا و آمریکا بوسیله میکروسکپ و اندوسکپ انجام میشود.  در اکثر موارد جراّح  یک برش 2 تا 3 سانتیمتری در جلوی گردن می زند و بعداَ به کمک  میکروسکپ و ابزارهای مخصوص دیسک مربطه را از  بین دو مهره خارج میکند و بجای دیسک یک ماده مصنویی (عکس 1) گذاشته می شود. این جرّاحی حدود 60 دقیقه طول میکشد. بیمار معمولا می تواند 24 ساعت بعد از جرّاحی از بیمارستان مرخص شود. معمولا بیمار باید بعد از جرّاحی به  دور گردن ببندد و بدینوسیله از حرکات ناخوداگاه گردن جلوگیری کند collar مدّت یک هفته یک

بیمار جرّاحی شده باید حدود 4 هفته از کار کردن خودداری کند.    

  

 

عکس 1: فتق دیسک گردن در یک مدل

         

 

 عکس 2: فتق دیسک گردن در یک مدل

 

 

 

عکس 3: فتق دیسک گردن

 

 

 

Cage   

عکس 4: این ماده و نظایر ش در حال حاضر بجای استخوان بین دو مهره گردن قرار می گیرد.  

    

 بعد از جرّاحی بین مهره 6 و 7 گردنCage :عکس 5

 

  عکس 6 دیسک مصنویی گردن: در حال حاضر این دیسک خیلی گران میباشد و اکثر بیمه های اروپایی از پرداخت هزینه این دیسک مصنویی گردن خوداری می کنند

   

 

عکس 7: یک دیسک مصنوعی بین مهرهای گردن

 

 

عکس 8: درمان ریشه عصبی با تزریق دارو